Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Usėnų (1) druskos telkinys

vidutinio dydžio druskos telkinys Usėnuose (1).

Usnų (1) drùskos telkinỹs. 1971 išgręžtas 2174 m gylio parametrinis, o 1972–1973 trys 2168–2172 m gylio naftos paieškiniai gręžiniai. Visi gręžiniai prakirto nuosėdinę dangą ir pasiekė kristalinį pamatą. Tolesni naftos paieškų darbai buvo netikslingi, nes struktūros buvimas nepasitvirtino. Nagrinėjant verslovinės geofizikos karotažines kreives naftos nerasta, bet buvo pastebėti intervalai, atspindintys akmens druskos sluoksnius. Todėl Lietuvos geologijos tarnybos 1994–1996 čia pragręžti 2 paieškiniai gręžiniai ir aptiktas akmens druskos telkinys. Jį sudaro viršutinio permo Priegliaus svitos akmens druskos kupolas, kurio plotas 2,5x3 km, klodo kraigo gylis centrinėje kupolo dalyje – 450–467 m, didžiausias nustatytas klodo storis – 69 m. C kategorijos akmens druskos ištekliai – 545 mln. tonų. Tai vidutinio dydžio telkinys. NaCl kiekis druskos masėje 87,9–96,6%.

L: Stirpeika A., Muromceva V., Sakalauskas V., Klaus N. Parametrinių gręžinių Pabalvė-1, Laukuva-1, Usėnai-1 apdorojimo medžiaga. V., 1972; Stirpeika A., Sakalauskas V., Muromceva V., Klaus N. Ataskaita apie naftos paieškinio gręžinio rezultatus Usėnų plote. V., 1973; Saulėnas V. Akmens druskos telkinių paieška ir įvertinimas Šilutės bei Šilalės rajonuose // Lietuvos geologinės tarnybos 1996 metų veiklos rezultatai. V., 1997.

Vitalis Sakalauskas