Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Urkundenbuch“

istorinių dokumentų rinkiniai vokiečių kalba.

„Urkundenbuch“ [Dokumentų knyga], istorinių dokumentų rinkiniai vokiečių kalba. Kitose šalyse vadinami Codex Diplomaticus. Vertingas Livonijos ordino (ir Klaipėdos) istorijai rinkinys yra Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch [Livonijos, Estijos ir Kuršo dokumentų knyga]. Rinkinio I dalį (apima 1093–1472 laikotarpį, išspausdinta 1853–1910) sudaro 12 tomų, II dalį (apima 1494–1510 laikotarpį, išspausdinta 1910–1914) – 3 tomai. 1964 baigtas naujas leidimas Vokietijoje. Svarbūs Kryžiuočių ordino valstybės dokumentai, vadinasi „Preussisches Urkundenbuch“, 1882–1964, 4 t. [Prūsijos dokumentų knyga]. Ūkio istorijai svarbią reikšmę turi Hansisches Urkundenbuch, 11 tomų [Hanzos dokumentų knyga].