Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Urbiškiai

dabartinio Armalėnų kaimo, esančio 4,5 km į rytus nuo Šilutės, oficialus lietuviškas pavadinimas 1923–1939.

Urbiškiai (vok. Hermannlöhlen), dabartinio Armalėnų kaimo, esančio 4,5 km į rytus nuo Šilutės, oficialus lietuviškas pavadinimas 1923–1939. Dokumentuose ši pavadinimo forma aptinkama retai (1734 Urbißken). Vokiškas pavadinimas kildinamas iš 1540 Klaipėdos valsčiaus mokesčių mokėtojų sąrašuose Verdainėje paminėto ūkio savininko Hermanno Leellio, turėjusio 3 dalininkus, valdos. Minėta, kad 5 ūbų ir 15 margų dydžio kulmiškoji valda Herman Lehlen, 1684 priklausiusi Martinui Schornigksui, mokėjo dešimtinę Verdainės bažnyčiai. Apie 1730 ši valda priklausė von Billewiczui, iki 1745 – Christianui Dietrichui, po to – Christianui Krügeriui iš Bėgšų (jam valdant Urbiškiai dar vadinti Kulmiškaisiais Bėgšais). 1757 kulmiškoji valda priklausė Jacobui Hoffmannui, po jo mirties ją paveldėjo Šilokarčemos karališkojo palivarko nuomininkas Ewaldas Radkė, 1819 perėjo bajoriškojo dvaro teises gavusio Šilokarčemos palivarko savininko nuosavybėn. Be to, 1736 Hermann Lehlen vietovėje minėti ir Šilokarčemos domenų valsčiui priklausę lažininkai – 2 lietuviškai kalbėjusių valstiečių šeimos. 1785 paminėtas Įsruties apskrities Šilokarčemos valsčiaus karališkasis valstiečių kaimas (su 6 ugniakurais) Boegschen arba Herrmann-Löhlen galėjo būti tapatinamas su Urbiškiais arba su 10 km į pietryčius nuo jų buvusiu karališkuoju Bėgšų kaimu (Bėgšai XIX a. šaltiniuose minėti kaip atskirą pavadinimą turintis kaimas, kurio pagrindu XIX a. viduryje buvo suformuota Šilokarčemos apskrities Užlieknių valsčiaus kaimo bendruomenė). Hermannlöhlen kulmiškoji valda XIX a. 8 dešimtmetyje buvo Šilokarčemos riteriškojo dvaro priklausinys su 562,9 ha žemės. Dvaro savininkas Hugo Scheu’us, siekdamas gauti naudos iš skurdesnių savo žemių, XIX–XX a. sandūroje padalijo jas į 3–6 ha dydžio žemės sklypus, kuriuos ėmė pardavinėti naujakuriams. Didelė jų dalis (apie 70 šeimų) apsigyveno Urbiškių teritorijoje. Taip XX a. pradžioje buvo suformuota Šilokarčemos apskrities Gaidelių valsčiaus kaimo bendruomenė, kurioje 1905 buvo 60 gyvenamųjų namų, 343 gyventojai (6 katalikai, 224 lietuvių), 1910 – 352, 1925 – 373 gyventojai. 1902 įkurta pradinė mokykla; 1913 nutiesus Šilokarčemos–Kulėšų siaurojo geležinkelio liniją Urbiškiuose buvo įrengta geležinkelio stotis. 1939 kaimo bendruomenė sustambinta prijungus Macikų dvaro apygardą. Priklausė Verdainės parapijai.

Dar skaitykite Ermalėnai.

Vasilijus Safronovas