Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Uplankio (Oplankio) lietuvių privati pradinė mokykla

Oplankyje 1936 įkurta lietuvių privati pradinė mokykla.

Uplankio (Oplankio) lietùvių privat pradnė mokyklà, įkurta 1936. Iki tol Oplankio kaimo vaikai lankė Lauksargių parapinę, gyventojų skaičiui padvigubėjus – dar ir Kalėnų, nuo 1823 (ar 1838) – Barzūnų ir Gilandžių liaudies mokyklas. Mokyta vokiečių kalba. Ja mokyta ir Klaipėdos krašte tapus Lietuvos dalimi. 1937 IV 1 mokėsi 46 vaikai, 1938 – 50 (43 namuose kalbėjo lietuvių kalba, 3 – lietuvių ir vokiečių, 4 – vokiečių). 1939 III 23 uždaryta.

Albertas Juška