Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ultimatumas

vienos šalies kitai raštu arba žodžiu pareikštas reikalavimas.

ultimãtumas, vienos šalies kitai raštu arba žodžiu pareikštas reikalavimas, kuriame grasinama imtis tam tikrų poveikio priemonių, jei jis nustatytu laiku nebus įvykdytas. 1939 III 20 Vokietija pateikė ultimatumą Lietuvai, reikalaudama perleisti autonominį Klaipėdos kraštą Vokietijai.