Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ulrich von Jungingen

Kryžiuočių ordino didysis magistras.

Ulrich von Jungingen apie 1360 Aukštutinėje Švabijoje 1410 VII 15 Žalgirio mūšio lauke, Kryžiuočių ordino didysis magistras. Konrado von Jungingeno jaunesnysis brolis. Pirmą kartą minimas kaip Ordino žuvininkystės tvarkytojas Morunge. Nuo 1387 buvo Ordino maršalas, 1391–1392 didžiojo magistro Konrado von Walenrodo palydovas, 1393–1396 – Sembos fogtas, 1396–1404 Balgos komtūras, 1404–1407 – Ordino didysis maršalas, 1407–1410 – didysis magistras. Remdamasis Ordino ir Lietuvos sudarytomis Salyno (1398) ir Raciążo (1404) sutartimis siekė įsigalėti Žemaitijoje. 1408 pastatydino Friedeburgo pilį Žemaitijoje. 1408 siuntė pagalbą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui, kariaujančiam su Maskvos Didžiąja Kunigaikštyste. Vytautui ir jo žentui Maskvos didžiajam kunigaikščiui Vasilijui I sudarius taiką, Ulrichas von Jungingenas ėmė provokuoti karą su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste ir Lenkija, 1409 VIII 6 Lenkijai paskelbė karą. 1410 vadovavo Ordino kariuomenei Žalgirio mūšyje, kuriame žuvo su daugeliu riterių. Palaidotas Marienburgo pilies Švč. Mergelės Marijos bažnyčios Šv. Onos koplyčioje.

L: Pficneris J. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas. V., 1989; Boockmann H. Vokiečių ordinas. XII jo istorijos skyrių. V., 2003.

Tomas Čelkis