Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ulla Lachauer

vokiečių istorikė ir publicistė, dokumentinių filmų autorė.

Lachauer Ulla (1951 II 6 Ahlene, Vokietijoje), vokiečių istorikė ir publicistė, dokumentinių filmų autorė. Studijavo istoriją, filosofiją ir politikos mokslus Gießene ir Berlyne. Johanneso Bobrowskio kūryba paskatino domėjimąsi Mažąja Lietuva. Lachauer sukūrė televizijos filmus: Memelland, 1989 [Klaipėdos kraštas], Preußens Osten-Rußlands Westen, 1992 [Prūsijos rytai – Rusijos vakarai], išleido albumą Land der vielen Himmel. Memelländischer Bilderbogen. Die Fotosammlung Walter Engelhardt, 1992 [Begalinio dangaus žemė. Klaipėdos krašto albumas. Walterio Engelhardto fotografijų rinkinys], kuriame šalia krašto vaizdų pateikta Kristijono Donelaičio, Hermanno Sudermanno, J. Bobrowskio ir kitų kūrybos ištraukų. Rytprūsiai, jų gyventojų prisiminimai, paveikti audringos istorijos, tapo Lachauer knygų tema: Die Brücke von Tilsit. Begegnungen mit Preußens Osten und Rußlands Westen, 1994 [Tilžės tiltas. Susitikimai su Prūsijos rytais ir Rusijos vakarais], Paradiesstraße. Lebenserinnerungen der ostpreußischen Bäuerin Lena Grigoleit, 1996 [Rojaus kelias. Rytprūsių ūkininkės Lėnės Grigolaitytės prisiminimai (dar Elena Kondratavičienė), vertimas į lietuvių kalbą 2001], Ostpreußische Lebensläufe, 1998 [Rytprūsių biografijos], kur rašoma apie Klaipėdos, Tilžės, Gumbinės apskrities ir Mozūrijos žmones bei jų likimus po Antrojo pasaulinio karo.

Manfred Klein

Janina Vaitkienė

Iliustracija: Ulla Lachauer, 2002

Iliustracija: Ullos Lachauer knygos „Rojaus kelias“ viršelis, 2001