Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ulla Lachauer

vokiečių istorikė ir publicistė, dokumentinių filmų autorė.

Lachauer Ulla 1951 II 6Ahlene (Vokietija), vokiečių istorikė ir publicistė, dokumentinių filmų autorė. Studijavo istoriją, filosofiją ir politikos mokslus Gießene ir Berlyne. Johanneso Bobrowskio kūryba paskatino domėjimąsi Mažąja Lietuva. Lachauer sukūrė televizijos filmus: Memelland, 1989 [Klaipėdos kraštas], Preußens Osten-Rußlands Westen, 1992 [Prūsijos rytai – Rusijos vakarai], išleido albumą Land der vielen Himmel. Memelländischer Bilderbogen. Die Fotosammlung Walter Engelhardt, 1992 [Begalinio dangaus žemė. Klaipėdos krašto albumas. Walterio Engelhardto fotografijų rinkinys], kuriame šalia krašto vaizdų pateikta Kristijono Donelaičio, Hermanno Sudermanno, J. Bobrowskio ir kitų kūrybos ištraukų. Rytprūsiai, jų gyventojų prisiminimai, paveikti audringos istorijos, tapo Lachauer knygų tema: Die Brücke von Tilsit. Begegnungen mit Preußens Osten und Rußlands Westen, 1994 [Tilžės tiltas. Susitikimai su Prūsijos rytais ir Rusijos vakarais], Paradiesstraße. Lebenserinnerungen der ostpreußischen Bäuerin Lena Grigoleit, 1996 [Rojaus kelias. Rytprūsių ūkininkės Lėnės Grigolaitytės prisiminimai (dar Elena Kondratavičienė), vertimas į lietuvių kalbą 2001 ir 2022], Ostpreußische Lebensläufe, 1998 [Rytprūsių biografijos], kur rašoma apie Klaipėdos, Tilžės, Gumbinės apskrities ir Mozūrijos žmones bei jų likimus po Antrojo pasaulinio karo.

Manfred Klein

Janina Vaitkienė

Iliustracija: Ulla Lachauer, 2002

Iliustracija: Ullos Lachauer knygos „Rojaus kelias“ viršelis, 2001