Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Uksche, die

ituanizmas vokiečių klaipėdiškių šnektoje.

Uksche, die, lituanizmas vokiečių klaipėdiškių šnektoje; iš lietuvių tarmybės ukšė (kiaulė). Plg. Uksche, geh doch weiter! [ukše, eik toliau! (varant kiaulę)].

Vilius Pėteraitis