Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ūkio kredito bankas

Grundbesitzerbank, 1922 įsteigtas namų ir žemės sklypų savininkų bankas.

kio kredto bánkas (vok. Grundbesitzerbank), įsteigtas 1922 XII 29, 1923 perorganizuotas į akcinį banką Ūkio bankas. Po reorganizavimo kapitalas buvo 15 mln. reichsmarkių. Akcijų didžioji dalis priklausė Čekoslovakijos konsului M. Reišiui ir kunigui poetui J. Žiliui, likusios – namų ir žemės sklypų savininkams.

Vladas Terleckas