Mažosios Lietuvos
enciklopedija

udonys

vaiduolučiai, pranašautojai iš bangų, putų, ratilų ir kitų vandens ženklų.

udonys, vaiduolučiai, pranašautojai iš bangų, putų, ratilų ir kitų vandens ženklų. Matas Pretorijus aprašo kelias udonių specializacijas. Neručiai neria į vandenį ir stebi žuvis, iš jų elgesio pranašauja žūklės sėkmę, orą ir kita; jie mokėdavę padaryti, kad niekas nepagautų žuvų, jas išvesdavę. Nerutėmis vadintos vaidilutės (vaidila), kurios, anot M. Pretorijaus, tarnavusios vandens dievui; jos bendraudavo su vandeniais ir burdavo panėrusios į vandenį. Udburtuliai būrė iš ženklų vandens dubenyje: įmetę kelis akmenėlius, pranašaudavo iš ratilų žaismo, stebėdavo pranašingus ženklus vandenyje, būrė iš seilių vandenyje. Prieš pradėdami būrimą udonys atlikdavę tradicinį palabinimo ritualą, būrimui naudodavo šventintus indus ir kitus daiktus.

L: Mannhardt W. Letto-preussische Götterlehre. Rīga, 1936.

Daiva Vaitkevičienė