Mažosios Lietuvos
enciklopedija

tvora

tvorų įvairovė, jų tvėrimo būdai.

tvorà. Pagal tvėrimo būdą seniausiomis tvoromis laikytinos: žagotinė (žagas, taškinė, šaudytinė), žagarinė (žabinė, šakinė, raizginė, brūzginė, pintinė), žiogris arba statinė, baslinė, kartinė, žardinė, įžambinė, vertinė, varinė, braukytinė, akmeninė. Vėlesnių tvorų kategorijai priskirtinos: kaltinė (gulsčių karčių, stačių ir gulsčių lentų, statinės), plytinė, akmeninė, metalinio konstrukto. Lankstytinė tvora tverta piemenų ganiavose, pamiškėse. Jauną karklą, alksnį ar kita lenkiant prie žemės, viršūnę vytimi pririšant prie kito medelio kamieno, sudarant lenktinę gyvatvorę. Rudenį atpynus tvorą, medeliai atsitiesia. Žagas tveriamas iš negenėtų eglaičių, alksnių ir kitų medelių juos storgaliu įspraudžiant tarp nulenktų ir įkaltų šakotų baslių. Šaudytinė tvora – tarp krūmų ar medelių eilėmis perkišant ir pritvirtinant kartis, laukuose poromis sukalti kuolai suvyčiojami vytelėmis. Žardinė tvora – iš karčių, suduriamų kiekvienoje ar kas antroje kuolų poroje prakeršai: viena vienoje kuolų pusėje, kita kitoje ir t. t. Taip pinama ir pusgulstinė tvora, iš įžambinių karčių. XIX a. varinėmis tvoromis puoštas sodybos priešakys, sustatant stulpus eilėmis, kuriuose vedega išskirta po 2–3 skyles, į kurias įtvirtinimui įkišamos apskritos kartelės. XIX a. pabaigoje gulstinių karčių tvoros vyravo. Plito metaliniai tvirtinamieji būdai, viela, vinys. Žabinės, gulsčių žabų, virbų, pintų aplink įkaltus baslius bei stačiai kamšytų žabų tvoros, iš kurių kilo baslinės ir statinės tvoros, dažnos gatviniuose kaimuose. Stačiai kamšytos tvoros taikytos ūkinių pastatų sienoms. XIX a. viduryje būta apsauginių gulsčių ir stačių rąstų tvorų nusmailintomis viršūnėmis. Dvarų, kapinių, bažnyčių tvoros mūrytos iš akmenų, pytų. Darytos šiaudinės, nendrinės, daugiau apsaugai nuo paukščių ir vėjo, žvejybinių tinklų tvoros.

L: Lietuvių etnografiniai bruožai. V., 1964; Misius R. Tvoros, vartai ir varteliai. K., 2000.

Iliustracija: Mažojoje Lietuvoje dažnai darytos tvoros: papenčių, pintinės (iš vytelių, perpinamų per tvirtesnius skersinius), statinių / Iš MLEA