Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tutlių (2) pradinė mokykla

Tutliuose (2) XIX a. II pusėje atidaryta pradinė mokykla

Tutlių (2) pradnė mokyklà, įsteigta XIX a. II pusėje. Vienaklasė. Mokyta vokiečių kalba. Jos neatsisakyta ir Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos dalimi. 1934 IX 24 M. Reisgio vadovaujamos Direktorijos sprendimu nurodyta mokyti lietuvių kalba. Kilus tėvų nepasitenkinimui, įsakymas atšauktas. 1936 mokyklą lankė 20 mokinių – 10 mergaičių ir 10 berniukų. 14 iš jų buvo senųjų vietos gyventojų, 3 – atsikėlusių kraštan katalikų šeimų vaikai. Mokė Klaipėdos mokytojų seminariją prieš 1923 baigęs Kurtas Kusaitis (Kusat). Dirbta tipiniame mokyklos pastate. Mokytojo šeima naudojosi 3,5 ha žemės sklypu.

Albertas Juška

Iliustracija: Tutlių (2) mokyklos moksleiviai su mokytoju Kurtu Kusaičiu, 1930 ar 1931 / Iš Alberto Juškos knygos „Mažosios Lietuvos mokykla“, 2003