Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tuniškių pradinė mokykla

Tuniškiuose XVIII a. II pusėje įkurta pradinė mokykla.

Tuniškių pradnė mokyklà, įkurta XVIII a. II pusėje. Išaugus besimokančiųjų skaičiui dirbo 2 mokytojai. Iki 1873 lietuvių vaikai mokyti gimtąja kalba. Vėliau ji vartota per tikybos pamokas. Po Pirmojo pasaulinio karo mokykla tapo triklasė. Dirbo keli pedagogai lietuviškomis pavardėmis: G. Urbšaitis (Urbschat, g. 1886), F. Pilokaitis (Pillokat, g. 1893), 1915–1916 E. Krisaitis (Krißat). 1937 lankė 140 mokinių.

Albertas Juška