Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tūmelių pradinė mokykla

Tūmeliuose nuo 1906 veikusi pradinė mokykla.

Tūmeli pradnė mokyklà, atidaryta Tūmeliuose apie 1906. Pastatytas tipinis mokyklos namas. Jame buvo 2 erdvios klasės, butas mokytojui ir jo šeimai. Mokyklą lankė 60–70 vaikų. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui besimokančiųjų skaičius išaugo – ją ėmė lankyti uždarytos kaimyninės Kulėšų pradinės vaikai. Mokyta vokiečių kalba. Jos neatsisakyta ir po 1923, nors dauguma apylinkėje gyvenusių žmonių namuose kalbėjosi lietuviškai (pagal oficialiąją vokiečių statistiką, 1905 iš čia gyvenusių 165 žmonių vokiečiais save laikė 63, arba 39,5%). Mokyklos vedėjas – Smailius. 1934 XI 30 krašto Direktorijos sprendimu liepta pereiti prie mokymo lietuvių kalba. Nutarimas neįgyvendintas. Mokykla veikė po Antrojo pasaulinio karo. XX a. pabaigoje panaikinta, pastatas paverstas gyvenamuoju namu.

Albertas Juška

Iliustracija: Tūmelių kaimo buvusi pradinė mokykla

Iliustracija: Tūmelių pradinės mokyklos mokiniai su mokytoju Smailiumi: viršutinėje eilėje iš dešinės ketvirtas sakytojo Emilio Sakučio sūnus Valteris Michaeilis Sakutis / Iš Valterio Michaelio Sakučio šeimos albumo