Mažosios Lietuvos
enciklopedija

trukis

traukinys.

trùkis, Mažosios Lietuvos spaudoje vartotas traukinio pavadinimas: Vakarinysis trukis mums šiandien apie 200 menonitų atgabeno, kurie į Ameriką iškeliauja, kadangi jie Maskolijoj žalnieriauti nenor.

L: Tilžės keleivis, 1886 X 31.

Jurgis Mališauskas