Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Trūdė Buntinienė-Juzaitytė

Viliaus Jurgio Buntino žmona, 6 vaikų motina.

Buntinienė-Juzaitytė Trūdė 1903 I 12Anduliuose (Klaipėdos aps.) 1984 I 12Čikagoje (JAV), Jono Juzaičio ir Marinkės (Baltrikės) duktė. Abu tėvai palaidoti Laistų kapinėse, Klaipėdos apskrityje. Viliaus Jurgio Buntino žmona. Užaugino 3 dukras: Aldoną Urtę Mildą, Gilmą Mariją Gundą, Margaritą Rūtą ir 3 sūnus: Ramūną Arvidą, Martiną Jurgį, Gervydą Ansą. Palaidota šalia vyro Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje.