Mažosios Lietuvos
enciklopedija

trobelninkai

iki XIX a. Lenkijos, Prūsijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lietuvos vargingųjų valstiečių kategorija.

trobélninkai, iki XIX a. Lenkijos, Prūsijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lietuvos vargingųjų valstiečių kategorija. Mažosios Lietuvos trobelninkai turėjo skirtinės žemės sodybinį sklypą arba tik trobelę, kito valstiečio skirtinėje žemėje (sodybos pakraštyje) ar dvaro žemėje. Turintys tik trobelę dar vadinti kampininkais. Savininkui ar dvarininkui trobelninkai atidirbdavo nustatytą dienų skaičių. Vertėsi padieniu darbu, amatais. XVIII–XIX a. trobelninkai pradėti vadinti daržininkais. Mažojoje Lietuvoje gausus trobelninkų sluoksnis susidarė po XVIII a. I pusės vidinės kolonizacijos, jų daugumą sudarė nuo dalies žemės nustumti lietuviai (vadinti: kozėtais, kutnikais, ketneriais).

Iliustracija: Gyvenamasis namas, pastatytas Stankiškių kaime prieš 80 metų – sienos medinės, stogas nendrių (triušių), 1956 / Iš Šilutės muziejaus fondų