Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Trisdešimties metų karas

Trisdešimtmetis karas (1618–1648), religinis ir klasikinis karas.

Trisdešimtiẽs mẽtų kãras, Trisdešimtmetis karas (1618–1648), religinis (tarp katalikų ir protestantų) ir klasikinis (valstybių konfliktas dėl hegemonijos tarp Europos didžiųjų valstybių) karas. Kare susidūrė religiniai prieštaravimai tarp Vokietijos katalikų lygos ir Protestantų sąjungos bei Austrijos ir Ispanijos Habsburgų dinastiniai interesai su Prancūzijos, Nyderlandų, Danijos ir Švedijos interesais. Karo veiksmai daugiausia vyko Šventosios Romos imperijos teritorijoje. Karas prasidėjo Čekijoje, kai 1618 Prahoje sukilę protestantai atsisakė pripažinti naująjį Šventosios Romos imperijos imperatorių Ferdinandą II ir Bohemijos karaliumi išsirinko Pfalco kurfiurstą Friedrichą (Pfalco kunigaikštystė vadovavo Protestantų sąjungai). Imperatorių Ferdinandą II parėmė Bavarija, Ispanija, Katalikų lyga, finansiškai – popiežius Paulius V. 1620 Baltojo kalno mūšyje Ferdinandas II iškovojo pergalę prieš protestantus. Protestantų sąjunga suiro, 1624 susikūrė antihabsburgiška koalicija (Prancūzija, Didžioji Britanija, Olandija). 1625 į karą įsitraukė protestantiškoji Danija, 1630 į Šiaurės Vokietiją įsiveržė Prancūzijos ir (netiesiogiai) Rusijos remiamos Švedijos pajėgos. 1635 karą su Habsburgais pradėjo katalikiškoji Prancūzija. Trisdešimties metų karas apėmė didesnę teritoriją – Nyderlandus, Italiją, Ispaniją ir virto Europos valstybių tarpusavio karu. Nė viena šalis svarbesnių pergalių nepasiekė, konflikto priežastys pamažu neteko svarbos, karas virto beprasmėmis skerdynėmis. Trisdešimties metų karas baigėsi 1648 Vestfalijos taikos sutartimi, kurią pasirašė karą pralaimėjęs Šventosios Romos imperatorius su Švedija ir Prancūzija. Nugalėtojų sąjungininkės (Brandenburgo, Braunšveigo, Heseno, Meklenburgo kunigaikštystės) gavo vyskupijų žemių, Bavarija – Aukštutinį Pfalcą ir kurfiursto titulą. Sutartimi sulygintos katalikų ir protestantų teisės, iš imperijos išstojo Šveicarija ir Olandija, įtvirtintas Vokietijos politinis susiskaldymas.

L: Davies N. Europa. V., 2002; Grand larousse encyclopédique, t. 10. Paris, 1968; Encyklopaedia universalis, t. 22. Paris, 1990.

Iliustracija: Trisdešimties metų karas: karaliaus Gustavo Adolfo žūtis, 1632 / Iš Vlado Pupšio rinkinio

Iliustracija: Vokietijos pašto ženklas, išleistas minint 350-ąsias metines po Vestfalijos taikos. Ženkle – kariavusių valstybių Taikos signatarai / Iš Vlado Pupšio rinkinio

Iliustracija: Švedijos pašto ženklas, išleistas minint 350-ąsias metines po Vestfalijos taikos. Ženkle – karalienė Kristina / Iš Vlado Pupšio rinkinio