Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Trimpava

dvaras tarp Karaliaučiaus, Neuhauseno ir Žiokų.

Trimpavà (vok. Trömpau, rus. Lazovskoje), dvaras prie Karaliaučiaus–Žiokų kelio, 15 km į šiaurės rytus nuo Karaliaučiaus, 7 km į šiaurės rytus nuo Neuhauseno, 6 km į pietvakarius nuo Žiokų. 1387 paminėta vietovė Trympauwe, 1396 – Trumpow, 1405 – Trimpow. 1424 Ordino vyriausiasis maršalas užrašė Trimpavoje 4 arklus žemės Harthmanui. 1436 Ordino ponų ir garbingųjų asmenų sąraše Žiokų srityje minėtas LikascheTrympaw. 1540 Žiokų seniūnijos vietovėje Trimpaw buvo 14 mokesčių mokėtojų. 1785 Trömpau, Trimpau arba Trempau buvo Žiokų apskrities, Žiokų valsčiaus bajoriškasis dvaras, palivarkas ir kaimas su malūnu ir 10 ugniakurų, priklausąs majorui von Buddenbrockui. XIX a. viduryje Karaliaučiaus kaimiškosios apskrities Povarbių valsčiuje dvaro ir palivarko vietoje sukurta Trimpavos dvaro apygarda, o kaimo – Trimpavos kaimo bendruomenė. Pastaroji 1897 prijungta prie dvaro apygardos teritorijos. 1905 buvusioje Trimpavos palivarko teritorijoje (295,1 ha) įkurta nauja Konradshorsto dvaro apygarda. 1905 Trimpavos dvaro apygardoje buvo 8 gyvenamieji namai, 139 gyventojai (visi vokiečiai), 1910 – 157 gyventojai. 1928 Konradshorsto, Krumteicho, Salleckeno ir Trimpavos dvaro apygardos sujungtos į Trimpavos kaimo bendruomenę, kuri 1930 perduota Sūdnikų valsčiui. 1933 buvo 365, 1939 – 307 gyventojai. Priklausė Žiokų parapijai.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Trimpavos piliakalnis, 2006