Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Traksėdžių (2) pradinės mokyklos

Traksėdžiuose (2) veikusios pradinės mokyklos – vokiečių ir privati lietuvių.

Trãksėdžių (2) pradnės mokỹklos. Gyvenvietės ir aplinkinių kaimų vaikams mokykla atidaryta 1822. Pradėjus intensyviai eksploatuoti čia buvusį durpyną besimokančiųjų skaičius padvigubėjo. 1885 atsiųstas antras mokytojas – Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis Hermannas Gabrielius. Dviklasę mokyklą lankė apie 80 mokinių. 1911 mokė tos pačios seminarijos 1875 laidos absolventas Ferdinandas Kukaitis, po Pirmojo pasaulinio karo – Klaipėdos mokytojų seminarijos 1921 laidos auklėtinis, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas Martynas Emilis Nauburas. Vėliau – Walteris Laudienas, Vogelis. Mokyta vokiečių kalba, nors 1929 Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos įgaliotinio M. Mačernio tikrintoje klasėje tik 10 vaikų save laikė vokiečiais (lietuviais – 26). Mokyti lietuvių kalba Vogelis ir W. Laudienas negalėjo, nes jos nemokėjo. Atidaryti privačią lietuvių mokyklą trukdyta. Po ilgų ginčų Klaipėdos krašto mokytojų sąjunga 1938 ją įsteigė. Lankė 19 moksleivių. 6 iš jų buvo po 1923 į kraštą atsikėlusiųjų sūnūs ir dukros, likusieji 13 – nuo seno čia gyvenusių šeimų vaikai. Kaip rodė apklausos duomenys, namuose jie bendravo vokiečių kalba. Šioms šeimoms buvo nepriimtina intensyviai brukta nacionalsocialistinė ideologija. Privati lietuvių mokykla uždaryta 1939 III 23 Vokietijos kariuomenei įžengus į Klaipėdos kraštą. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui mokykla atkurta, 1958 reorganizuota į aštuonmetę.

Albertas Juška