Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Traidenis

Lietuvos didysis kunigaikštis.

Traidẽnis, Lietuvos didysis kunigaikštis (apie 1269–1282). Vienas galingiausių valdovų po karaliaus Mindaugo žūties. Jo domenas buvo žemė prie Neries (su Kernave). Kelias į sostą nežinomas. Manoma, Traidenį buvus Mindaugo giminaičiu, kitaip nebūtų gavęs sosto. Traidenis turėjo 4 brolius ir dukterį Gaudemundą (Gaudimantę), 1279 ištekintą už Mazovijos Płocko kunigaikščio Boleslovo II. Traideniui pradėjus valdyti Lietuvos santykiai su visais kaimynais buvo blogi. Jis konsolidavo dėl vidaus karo pakrikusią valstybę, kovojo su kaimynais, pašalino Haličo ir Voluinės įtaką Lietuvai, įsitraukė į sėkmingai Lietuvai pasibaigusį karą (1274–1276) su haličėnais. Santykiai su Livonija buvo permainingi. Nors 1270 lietuviai Karusės mūšyje sumušė Livonijos ordiną, šis puolė ir privertė pasiduoti žemgalius. Traidenis nepajėgė laiku paremti Didžiojo prūsų sukilimo (1260–1274), tačiau pasikartojančiais karo žygiais į Prūsiją talkino jotvingiams ir sūduviams gintis nuo kryžiuočių, kartu rėmė prieš Ordiną sukilusias kitas baltų gentis. 1277 surengė didelį žygį į Kulmą, 1279–1281 tris kartus įsiveržė į Sembą ir blokavo kryžiuočių prieigas į Sūduvą. Traidenis sprendė dilemą, ar telkti jėgas karui su kryžiuočiais, ar kovoti keliuose frontuose. 1279 Aizkrauklės (Ašeradės) mūšyje Traidenio kariuomenė sutriuškino Livonijos ordino kariuomenę. Priešinosi Lietuvos krikštui.

L: Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. Lietuvos istorija iki 1795 metų. V., 1998; Gudavičius E. Lietuvos istorija. Nuo seniausių laikų iki 1569 metų, t. 1. V., 1999.

Iliustracija: Traidenis / Iš LE