Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Torunės taika, 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės taikos sutartis su Kryžiuočių ordinu, sudaryta 1411 II 1 Torunėje.

Torùnės taikà, 1, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės taikos sutartis su Kryžiuočių ordinu, sudaryta 1411 II 1 Torunėje. Pagal Torunės taiką po Žalgirio mūšio (1410 VII 15) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos kariuomenių užkariautos beveik visos žemės vėl atiteko Ordinui. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki Lenkijos karaliaus Jogailos ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto gyvos galvos atgavo Salyno taikos sutartimi ir Raciążo taikos sutartimi kryžiuočiams atitekusią Žemaitiją. Lenkijai atiteko Dobrynės žemė. Visus ginčytinus pasienio klausimus turėjo spręsti tarptautinis arbitražas. Ordinas turėjo sumokėti 100 000 kapų čekų grašių kontribucijos už paleistus belaisvius ir karo nuostolius. Abiejų pusių pirkliams suteikta susisiekimo ir prekybos laisvė.