Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Toravos-1

atraminis gręžinys išgręžtas Toravoje.

Toravõs-1, atraminis gręžinys išgręžtas 1953–1956 Leningrado ir Baltarusijos žvalgybinio gręžimo kontoros Toravoje. Dėl sudėtingos avarijos jis sustabdytas vidurinio kambro nuosėdose 2399,2 m gylyje. Gręžinio pjūvis (m): kvarteras – 42, neogenas-paleogenas – 12, kreida – 242, jura – 271,5, triasas – 426,3, permas – 326,2, silūras – 946, ordovikas – 85, kambras – 48. Kernas imtas nuo 300,75 m, jo pakelta 720,52 m arba 30,04% viso pjūvio, saugomas Vilniuje kerno saugykloje. Gręžinyje neaptikta demono sistemos. Vidurinio kambro nuosėdose aptikti naftingi tarpsluoksniai ir degios dujos, jų kiekis nenustatytas. Kernas ištirtas įprastais ir specialiaisiais būdais.

L: Романов Ф. И., Зотова А. И. Южно-Калининградская (Нивенская) скважина. Ленинград, 1962.

Vitalis Sakalauskas