Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tomasz Jasiński

Tomašas Jasinskis, lenkų istorikas.

Jasiński Tomasz (Tomašas Jasnskis) 1951 IX 25 Lenkijoje, lenkų istorikas. Habilituotas daktaras (1989). Torunės universiteto profesorius. Tyrimų kryptys – Prūsijos kronikos, miestai, politikos istorija, šaltinių leidyba. Svarbiausi darbai: Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna, 1982 [Viduramžių Torunės ir Kulmo priemiesčiai]; Najstarsze kroniki i roczniki krzyżackie dotyczące Prus, 1996 [Seniausios kryžiuočių kronikos ir metraščiai apie Prūsiją]. Paskelbė 5 nežinomas popiežių bules dėl misijų į prūsų žemes 1232–52 [Zapiski Historyczne, t. 53, 1988, nr. 3/4; t. 54, 1989, nr. 2/3].

Vytautas Raudeliūnas