Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Timsrių pradinė mokykla

Timsriuose nuo 1736–1740 veikusi pradinė mokykla.

Timsri pradnė mokyklà, atidaryta 1736–1740. Jai pastatytas atskiras namas, surastas šulmistras. Aplinkiniuose kaimuose gausėjant gyventojų mokykla tapo dviklase. Skirtingai nei daugelio Klaipėdos krašto mokyklų, įprastas tipinis mūrinis namas nepastatytas. XIX a. pabaigoje čia dirbo pirmasis dokumentuose paliudytas kvalifikuotas pedagogas – Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis Hansas Stepaitis (Steppat). 1936 mokėsi 108 vaikai – 53 mergaitės ir 55 berniukai. 102 iš jų buvo senųjų vietos gyventojų, likusieji – po 1923 atsikėlusių tėvų vaikai. Mokyta vokiečių kalba. Vedėjas – Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis Leo Kahlfeldas. Jaunesniąja mokytoja dirbo Klaipėdos mokytojų seminarijos absolventė. Pedagogai naudojosi mokyklai skirtu 7 ha žemės plotu. Po Antrojo pasaulinio karo aplinkiniuose sodžiuose gyvenusių žmonių mažėjo. Mokykla uždaryta.

Albertas Juška

Iliustracija: Timsrių pradinė mokykla, pastatyta 1832