Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės įgula

Prūsijos (nuo 1871 Vokietijos) kariuomenės įgula Tilžėje.

Tižės gula. 1716 mieste įkurdinta 780 raitininkų įgula, iš kurios 1717 generolas majoras von Wuthenau suformavo dragūnų pulką iš 8 kuopų; 1718 padidintas iki 10 kuopų, vėliau vadintų eskadronais; 1794–1800 buvusioje Pylimo gatvėje, pervadintoje Kareivinių gatve, pastatytos dragūnų kareivinės (1861 sudegė). 1818 pulkas pavadintas 3-iuoju dragūnų pulku (Lietuviškuoju), jo vadu 1831 paskirtas Prūsijos princas Albrechtas. Šis pulkas 1879 balandį įsikėlė į 1873–1878 Geležinkelio Stoties gatvėje pastatytas naujas dragūnų kareivines. Karūnuojant Wilhelmą I Prūsijos karaliumi pulkas pavadintas Litthauisches Dragoner-Regiment Nr. 1 (Prinz Albrecht von Preußen), 1872 – Dragoner-Regiment Prinz Albrecht von Preußen (Litthauisches) Nr. 1. Po 1919 jo tradicijas perėmė 1920 naujai sudarytas I raitininkų pulkas (Reiterregiment 1). Be to, XIX a. pabaigoje Tilžėje buvo dislokuoti du pėstininkų batalionai. 1901 į naujas kareivines Stulbeikio gatvėje. atsikėlė 41-asis (von Boyeno vardo) pėstininkų pulkas. 1935 į Tilžę atvyko 43-iojo pėstininkų pulko III batalionas.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Paminklas Prūsijos princo Albrechto 1-ajam lietuviškajam dragūnų pulkui (1717–1919) Tilžėje / Iš MLEA

Iliustracija: Dragūnai žygyje, apie 1914 / Iš Aleksandro Kubilo rinkinio