Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tilžės evangelikų baptistų bendruomenė

evangelikų baptistų bendruomenės veikla Tilžėje.

Tižės evangèlikų baptstų bendrúomenė, įkurta 1848, įregistruota 1851 XII 19. Tada miesto valdžia leido pilies malūno tvenkinį naudoti krikšto apeigoms. Buvo pakrikštyti 3 nauji nariai, apeigas atliko pamokslininkas Hulse iš Klaipėdos. Tilžės evangelikų baptistų bendruomenė įkūrė sekmadieninę vaikų mokyklą; ją lankė 35 (priimti ne tik šios bendruomenės nariai), 1899 – 147, vėliau – 260 mokinių. 1873 už 15 000 markių nupirktas sklypas maldos namų statybai (1876 baigta), 1899 – sklypas koplyčios statybai. Ji pašventinta 1899 XII 17 (pamokslą sakė dvasininkas Meyeris iš Klaipėdos). Tilžės evangelikų baptistų bendruomenė buvo įkūrusi Giedotojų (1859), Jaunuolių (1867; organizavo šventes, kultūrinius renginius), Merginų (1892) ir Moterų (vadovė E. Wenger; daugiausia rūpinosi karitatyvine veikla) draugijas. 1848 turėjo 12, 1851 – 66, 1872 – 102, 1885 – 261 narį. Po Pirmojo pasaulinio karo veikė labai aktyviai, 1924 jai priklausė ir apylinkių gyventojai, iš viso 555 nariai, 1944 – 600 narių. Tilžės evangelikų baptistų bendruomenėje išaugo pamokslininkas Gustavas Klempelis. Vadovai – Ottas Falltinas, C. Freudenbergas, Ernstas Schirrmannas, J. Luebeckas ir kiti. Per Antrąjį pasaulinį karą Tilžės evangelikų baptistų bendruomenės maldos namai apgriauti.

Albertas Juška