Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tiltas“

Rusnės lietuvių jaunimo draugija.

„Tltas“, Rusnės lietuvių jaunimo draugija. Įsteigta 1924 X 29 pas Bendiką vykusiame lietuvių jaunimo susirinkime. Nariai domėjosi vaidyba. Rengė lietuvių vakarus Rusnėje.

Jurgis Reisgys