Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Theodor Benjamin Thilo

Teodoras Benjaminas Tilas, XIX a. teisininkas, tautosakos rinkėjas.

Thilo Theodor Benjamin (Teodoras Benjaminas Tlas) apie 1780 po 1825, teisininkas, tautosakos rinkėjas. 1796 įstojo į Karaliaučiaus universiteto Teisės fakultetą. Nuo 1808 teisėjas Labguvoje, vėliau valstybės tarėjas Klaipėdoje. T. B. Thilo buvo vienas Martyno Liudviko Rėzos bendradarbių, renkant lietuvių dainas. M. L. Rėzos palikime rastas rankraštis Dainos aus Memel (von Thilo) su 3 dainomis: Aš eisu, eisu; Priekulės kiemas, tai didelis kiemas ir Jok. Šerniaus nauja gedėjimo giesmė. Jas išspausdino Mykolas Biržiška M. L. Rėzos Dainose (1937), pažymėjęs nr. 127, 128, 209; rankraštyje T. B. Thilo vardas nenurodytas, bet M. Biržiška jį vadino Regierungsratu (valstybės tarėju).

MLFA