Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tepliavos pilis

Vokiečių ordino pilis Tepliavoje.

Tepliavõs pils. Pirmoji Ordino pilis pastatyta Deimenos dešiniajame krante – vietoje, kurią, anot Petro Dusburgiečio, prūsai vadino Surgurbi (anot Mato Pretorijaus, Sagrubi). Dusburgo kronikoje šios pilies pastatymas datuojamas 1262–1263, bet remiantis Pelplino ir Torunės analais – 1265. Nuo 1280 minėtas pilyje rezidavęs Tepliavos komtūras, po 1301 – tik Karaliaučiaus komtūrui pavaldūs Tepliavos pilies viršininkai (vok. Pfleger). 1290 datuojama mūrinės pilies kairiajame Deimenos krante statybos pabaiga. Po 1351, Ordino vyriausiajam maršalui Siegfriedui von Dahenfeldui ją perstačius, Tepliavos pilis tapo konvento tipo (4 sparnų) pilimi su įtvirtintu priešpiliu. 1383 X 21 čia Vygando vardu buvo pakrikštytas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. 1407 paminėta pilies koplyčia. Perkėlus didžiojo magistro rezidenciją iš Marienburgo į Karaliaučių, Tepliavos pilyje 1457–1722 buvo saugomas Ordino archyvas ir biblioteka. Kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis pavertė Tepliavos pilį savo rezidencija, kurioje 1568 jis mirė. XVIII a. pilis buvo Tepliavos domenų valsčiaus centras; tuo metu priešpilis ir gynybinis griovys jau buvo iš dalies sunykę. 1792–1797 ant priešpilio pamatų pastatyta prieglauda Prūsijos kariuomenės ligoniams ir neįgaliems kareiviams, o pilyje įkurti pataisos namai valkatoms, elgetoms, suteneriams ir prostitutėms. Vėliau prie pataisos namų prijungta ir prieglauda; čia buvo kalinami žmogžudžiai bei pavojingi nusikaltėliai, nuo 1893 apgyvendinami aklieji ir kurčnebyliai, nuo 1902 – psichiškai neįgalūs asmenys (1902 buvusio priešpilio teritorijoje jiems pastatytas atskiras raudonų plytų pastatų su bokšteliu kompleksas, kuriame įkurta psichiatrijos ligoninė). 3 pilies sparnai XVIII a. pabaigoje buvo demontuoti, 1879 per rekonstrukciją virš senųjų patalpų pristatyti 2 aukštai. 1914 nuo Rusijos artilerijos apšaudymų antstatas sudegė, po Pirmojo pasaulinio karo buvo grąžinta senoji pastato išvaizda. Dalyje patalpų įsikūrė sunkiųjų darbų kalėjimas, nacių laikais buvo kalinami politiniai kaliniai. 1945 balandį Tepliavos pilies pastatuose įkurtas tardymo izoliatorius, vėliau reorganizuotas į pataisos darbų koloniją. Išliko kiek perstatytas šiaurės vakarinis sparnas ir dalis rytinio sparno rūsio patalpų.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Tepliavos pilis, iki 1944 / Iš MLEA