Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tepliavos lietuvių draugija

1996 Gvardejske įsteigta lietuvių kultūros draugija.

Tepliavõs lietùvių draugijà įsteigta 1996 I 7 Tepliavoje (rus. Gvardeisk). 2000 buvo 150 narių. Pirmininkai Algis Lukoševičius, Vanda Čiursina. Surašytos šeimos, norinčios mokyti vaikus lietuviškai, ieškoma mokytojo. Talkina kraštotyros sociologinei ekspedicijai, platina Lietuvos spaudą, kurią kartą per savaitę atveža iš Marijampolės reisinio autobuso Kaunas–Kaliningradas (Karaliaučius) vairuotojas. Su Vilniaus dainos klubu Raskila (vadovas Rimantas Matulis) rengia tautines šventes. 1999 padedant vietos valdžiai surengtos miesto kultūros dienos, kuriose gausiai dalyvavo Karaliaučiaus krašto lietuvių draugijų meno kolektyvai: Birutė, Beržynas ir kiti. Algio ir Marytės Lukoševičių bute vyksta katalikų lietuvių pamaldos.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Tepliavos lietuviai su Vilniaus dainos klubu „Raskila“, 1998