Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Teodoras Reingardas

XX a. jūrininkas, Lietuvos kariuomenės karininkas.

Rengardas Teodoras 1883 1947, jūrininkas, karininkas. Carinėje Rusijoje tarnavo Imperatoriškajame jūrų laivyne, Pirmojo pasaulinio karo metu plaukiojo Baltijos ir Barenco jūrose. Vėliau turėjo pasitraukti į Turkiją, iš kur 1922 grįžo į Lietuvą. Čia II rango kapitonui suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Kurį laiką jis tarnavo Lietuvos Respublikos kariuomenėje. 1923–1925 dėstė Kauno aukštosios technikos mokyklos Jūreivystės skyriuje. 1927 įsteigė privačią Lietuvos Respublikos garlaivių ir prekybos bendrovę Lietgar, nesulaukusią valdžios paramos. Už užsienio banko kreditus nusipirko Vokietijoje 2 prekybos motorinius garlaivius Klaipėda ir Palanga. Pastarajam vadovavo pats Reingardas, o Klaipėdai – A. Azguridis. Šie laivai į Klaipėdos uostą su Lietuvos vėliava atplaukė 1929 I 19. 1932 Lietgar bendrovė nustojo veikusi. 1928 pirmojo lietuvių jūrinio žurnalo Inkaras redaktorius, pats į šį žurnalą rašė straipsnius, kuriais žadino visuomenės jūrinę sąmonę. Teišėjo 3 Inkaro numeriai. Parašė prisiminimų.

L: Mokslas ir gyvenimas. 2001, nr. 4; Mokslo Lietuva. 2003, nr. 4.

Iliustracija: Teodoras Reingardas

Iliustracija: Teodoro Reingardo prisiminimų knygos „Jūrininkas, karininkas, mirtininkas“ viršelis, 2000