Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tenijai

Tengiai, dvaras ir kaimas tarp Karaliaučiaus, Šventapilės ir Brandenburgo.

Tenijai, Tengiai (vok. Tengen), dvaras ir kaimas 16 km į pietvakarius nuo Karaliaučiaus, 27 km į šiaurės rytus nuo Šventapilės, 3 km į rytus nuo Brandenburgo. Vietovė paminėta 1438. 1785 buvo Brandenburgo apskrities Brandeburgo valsčiaus bajoriškasis kaimas su 11 ugniakurų, priklausęs von Podewilsui iš Pokarbių, bei karališkasis kaimas su 4 ugniakurais. XIX a. viduryje bajoriškojo kaimo vietoje sukurta dvaro apygarda Adlig Tengen, karališkojo kaimo – kaimo bendruomenė Königlich Tengen; abi priklausė Šventapilės apskrities Pokarbių valsčiui. Pirmojoje 1905 buvo 8 gyvenamieji namai, 109 gyventojai (visi vokiečiai), 1910 – 124 gyventojai, antrojoje – 5 gyvenamieji namai, 50 gyventojų (visi vokiečiai, 4 katalikai), 1910 – 52 gyventojai. 1928 abi apygardos sujungtos į vieną kaimo bendruomenę, kurioje 1925 gyveno 149 gyventojai. 1938 bendruomenė prijungta prie Brandenburgo miesto. Priklausė Brandenburgo parapijai.

Vasilijus Safronovas