Mažosios Lietuvos
enciklopedija

telegrafas

elektrinio ryšio rūšis Klaipėdos krašte.

telegrãfas, elektrinio ryšio rūšis, raidinių ir skaitmeninių pranešimų bei nejudančių atvaizdų perdavimas elektriniais arba radijo signalais. Klaipėdoje pradėjo veikti 1855 VI 15. 1877 stotis sujungta su centriniu paštu. Pirmoji telegrafo linija vedė į Gumbinę. 1855 Klaipėdos telegrafo stotyje išsiųsta 2 181 telegrama, gauta 1 980, 1892 – atitinkamai 36 959 ir 34 497. Nuo 1857 XI 1 pradėjo veikti linija Klaipėda–Nemirseta–Palanga–Ryga. Vėliau Klaipėda turėjo 7 vidaus bei 2 tarptautines linijas. 1862 įkurta stotis Šilutėje, 1873 – Rusnėje. 1877 VIII 28 pradėjo veikti telegrafo linija išilgai Kuršių nerijos nuo Kranto iki Klaipėdos (Rasytėje, Nidoje ir Juodkrantėje įrengtos pastotės). 1893 Klaipėdos centriniam paštui pavaldžiose pašto agentūrose buvo 13 stočių bei telegramų priėmimo punktų (Bajoruose, Rimkuose, Doviluose, Kretingalėje, Karklininkuose, Plikiuose, Laugaliuose ir kitur). 1914 Klaipėdos centriniame pašte dirbo 4 telegramų išnešiotojai. Klaipėdos krašte už kiekvieną telegramos į kitą miestą žodį mokėti 25 ct, už kiekvieną vietinės telegramos žodį – 5 ct, už skubią – 3 kartus daugiau. Be to, už kiekvieną telegramą imtas 50 ct pastovus mokestis. 1926 už telegramos nunešimą tolimesniems adresatams imtas 25 ct mokestis už 1 km (ne mažiau kaip 1 Lt už telegramą), 1935 – 50 ct (bet ne mažiau kaip 2 Lt).

L: Prūsų Lietuvos kalendros, 1926; Mažosios Lietuvos kalendorius 1935 metams; Koch A. Die Deutsche Post im Memelland: Historischer Rückblick auf die Entwicklung des Postwesens 1230–1945 // Archiv für deutsche Postgeschichte. 1961, Hf. 1, 2.

Julius Žukas

MLEA

Iliustracija: Klaipėdos telegrafo ir telefono technikai, 1925 / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės albumo

Iliustracija: Klaipėdos centrinis paštas ir telegrafas, apie 1930 / Iš MLEA