Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tekslių piliakalnis

V–X amžiumi datuojamas piliakalnis netoli Tekslių gyvenvietės.

Tekslių pliakalnis yra 750 m į šiaurės rytus nuo Tekslių gyvenvietės, iškyšulyje prie Romintos upės, kur į ją įteka bevardis upelis, jo dešiniajame krante. Aikštelė penkiakampė, 40×23 m dydžio, iškilusi 20 m virš vandens lygio. Nuo pietų pusės piliakalnis apsaugotas 3 m aukščio pylimu ir jau užslinkusiu grioviu. Kultūrinio sluoksnio neaptikta. Į pietus nuo Tekslių piliakalnio yra buvusi gyvenvietė, jos kultūriniame sluoksnyje rasta gludintos keramikos. Pagal visus radinius archeologinis kompleksas datuotinas V–X amžiumi. Dėl piliakalnio specifikos ir upės pavadinimo, daroma prielaida, jog čia galėjo būti prūsų šventvietės. Teksnių piliakalnio aikštelėje palaidoti 1914 rugpjūtį žuvę vokiečių kariai, pylimo centre stovėjo paminklas žuvusiems – juodo marmuro kryžius. Ant kai kurių kapų išlikę betoniniai Kryžiuočių ordino Geležinio kryžiaus formos antkapiai.

Valdemaras Šimėnas