Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tavo prietelis“

baptistų laikraštis.

„Tàvo pretelis“, baptistų laikraštis. Pradėtas leisti 1909 Bitėnuose kartą per 3 mėnesius. Iš pradžių leido Evangeliška namų pasiuntinystės draugija, vėliau Žemaitkiemio lietuviška krikščioniška raštų platinimo draugija. Redaktorius Dovas Skėrys. Nuo 1911 nr. 5 ėjo nereguliariai, perkeltas į Klaipėdą. Paskutinis numeris išėjo 1913.

L: Tamošiūnas J. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija 1832–1982. K., 1991.