Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tautvydas Brakas

XX a. kultūros veikėjas.

Brãkas Tautvydas 1919 V 15Klaipėdoje 1990 I 15Vilniuje, kultūros veikėjas. Dailininko Adomo Brako vyresnysis sūnus. Mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, buvo skautas ir buriuotojas. 1939 Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, su tėvais apsigyveno Kaune. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultete. 1941 VI 14 su tėvu ištremtas į Altajaus kraštą Sibire. Būdamas talentingas savamokslis muzikas, tapo Bijsko teatro akompaniatoriumi, vėliau muzikinės dalies vedėju ir orkestro dirigentu. Baigė Krasnojarsko universiteto Anglų kalbos fakultetą. Rašytojos Ievos Simonaitytės padedamas, 1957 grįžo į Lietuvą. Iki išėjimo į pensiją (1979) dėstė anglų kalbą Vilniaus S. Nėries vidurinėje mokykloje. Joje vadovavo įvairiems moksleivių muzikiniams ansambliams, akomponuodavo dainininkams. Iki mirties aktyviai dalyvavo Vilniuje gyvenančių lietuvininkų kultūrinėje veikloje, mokė juos dainavimo, pasakodavo prisiminimus apie tėvą ir kitus Mažosios Lietuvos veikėjus, apie gyvenimą prieškario Klaipėdoje.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Tautvydas Brakas

Iliustracija: Tautvydas Brakas su dukra Ala (Alyte) Priekulėje, apie 1960