Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tautos fondas

JAV lietuvių katalikų fondas, įsteigtas 1914.

Tautõs fòndas, JAV lietuvių katalikų fondas, įsteigtas 1914 IX 22 nuo Pirmojo pasaulinio karo nukentėjusiems lietuviams sušelpti ir prisidėti prie Lietuvos autonomijos iškovojimo. 1915 IV 24 išsiuntė 3000 JAV dolerių Rusijos nelaisvėje buvusiems Prūsijos lietuviams ir Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti. 1918 pabaigoje pradėtos rinkti lėšos Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimui.

LE