Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tauralaukio pradinės mokyklos

Tauralaukyje veikusios pradinės mokyklos – valstybinė ir privati (lietuvių).

Taurãlaukio pradnės mokỹklos. Pirmoji pradinė mokykla atidaryta 1737, Prūsijos valstybėje įsigaliojus visuotinio privalomo mokymo įstatymui. Dėl nedidelio mokinių skaičiaus 1751 mokykla perkelta į kaimyninį Virkučių kaimą. Dauguma Didžiojo Tauralaukio ir Mažojo Tauralaukio dvarų žemėse gyvenusių laukininkų savo vaikus siuntė į Klaipėdos priemiesčio – Vitės – mokyklą. Ji buvo už 3 km. Būta nepatenkintų, tad 1904 Tauralaukyje įkurta Kekų (vok. Hohenflur) mokyklos viena klasė. Ji veikė neilgai. Lietuvių privati pradinė mokykla Tauralaukyje įkurta 1936 ar 1937. Padaugėjus mokinių, atidaryta antra klasė. 1937 joje mokėsi 52, 1938 – 51 moksleivis. Visi jie buvo atsikėlusių iš Didžiosios Lietuvos šeimų vaikai, namuose kalbėję lietuviškai, išpažinę katalikų tikėjimą.

Albertas Juška