Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tamavos pilis

Kryžiuočių ordino pilis, pastatyta vietoj Kamsvykių pilies.

Tamavos pils (vok. Tammow) pastatyta vietoj Kamsvykių pilies ant 40 m aukščio skardžio, apsupta gilaus griovio ir aukšto pylimo. 1336 prasidėjus Įsruties pilies statyboms Tamavos pilies pasienio įtvirtinimai turėjo tapti forpostu prieš Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Išlaikytas šiaurinis gynybinis pylimas (15 m aukščio ir 50 m ilgio), vartų didysis bokštas su pakeliamuoju tiltu; griovys buvo paplatintas iki 15 ir pagilintas iki 7 metrų. Iš rytų ir pietų aukšti krantai sutvirtinti mediniais brustverais. Šiauriniame šone iškastas 12–15 m pločio griovys su nedideliu pylimu, sutvirtintu medine siena. Kieme įrengti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai (56×56 m). Piečiau veikiausiai buvo priešpilis. Ji daug kartų buvo lietuvių sudeginta. 1376 vasarą Lietuvos didieji kunigaikščiai Algirdas, Kęstutis ir Švitrigaila sudegino Įsrutį; juos grįžtančius užpuolė Tamavos valdytojas, bet žuvo mūšyje, jo kariauna buvo išmušta, o pilis sudeginta. Iki 1384 atstatyta ir papildomai įtvirtinta, 1409 sugriauta. Ordinui pralaimėjus Žalgirio mūšį pilis daugiau nebuvo atstatyta. XIX a. Tamavoje vykdavo įvairios šventės.

L: Замки и укрепления немецкого ордена в северной части восточной Прусии. Калининград, 2005.