Mažosios Lietuvos
enciklopedija

tabako fabrikai

tabako fabrikai Rytprūsiuose.

tabãko fabrika. 1840 Klaipėdoje Johnas Masonas įsteigė cigarečių fabriką; veikė trumpai. 1902 Karaliaučiuje atidarytas Dresdeno cigarečių fabriko Yenidze filialas, pirmasis cigarečių fabrikas Rytprūsiuose; veikė iki 1924. 1923 gruodį–1924 sausį įmonė buvo perorganizuota į ribotos atsakomybės bendrovę Orientališkas tabako ir cigarečių fabrikas Yenidze (Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik Yenidze, G.m.b.H.), pagrindinį kapitalą sudarė 300 000 Vokietijos markių. Gamino cigaretes ir papirosus Club, Dainos, Drugelis, Kasino, Opera, Salem, rūkomąjį tabaką Indiana. 1922 Klaipėdoje buvo 3, 1924 – 5 cigarų, cigarečių ir tabako fabrikai. 3–4 dešimtmetyje vienas didžiausių buvo Leib Werblowsky fabrikas. 1937 jis perorganizuotas į akcinę bendrovę (L. Werblowsky, AG Klaipėdoje, pagrindinį kapitalą sudarė 700 000 Lt), akcininkai buvo tik Werblowsky šeimos nariai. 1937 bendrovės pajamos sudarė 982 950 Lt, grynasis pelnas – 57 518 Lt. 3 dešimtmečio pirmoje pusėje įmonė gamino Werblowsky Nr. 1, Elwe, Gold, Kabinett, Memelia, Privat, vėliau – cigaretes ir papirosus Famos, Pikant, Safo, cigarus ir cigariles Klasse, Korso, Trumpf, rūkomąjį tabaką Havanna ir kita.

Dar skaitykite Mecifa.

Julius Žukas

Iliustracija: Tabako džiovykla prie Karaliaučiaus, iki 1944 / Iš MLEA