Mažosios Lietuvos
enciklopedija

šyvio šokdinimas

žaidimas, tarpušvenčio tradicija Rytprūsiuose ir Paprūsėje.

šývio šokdnimas. Šyvis – širmas arklys, vokiškai vadinamas šimeliu (vok. Schimmel). Šyvio šokdinimo tradicija išlikusi tik Paprūsėje: Zanavykuose, Suvalkijoje, tačiau atėjusi iš Rytprūsių, Mažosios Lietuvos. Šyvio šokdinimo šventėje dalyvaudavo ir kaminkrėtys. Gražiškiuose šyvį šokdino jaunimas, persirengęs kareiviais, daktarais, meškomis. Tarp Kalėdų ir Trijų karalių švenčių persirengėliai eidavo per kaimus, dainuodavo, sveikindavo lankomus žmones. Žmonės juos vaišindavo. Šyvis – tai ant savęs užsidėjęs tam tikrą rėmą vyras, aprengtas baltomis paklodėmis, už pavadžio laiko padarytą arklio galvą, prunkščia, šokinėja, trepsi, labai vykusiai imituoja arklį. Jį lydi karininkas, 4 ar daugiau kareivių ir visi dainuoja.

L: Pamatinės vertybės ir istoriniai lūžiai (2) // Mokslo Lietuva. 2003 lapkričio 6 d., nr. 19 (287).

Iliustracija: Notangų krašto persirengėliai, XX a. pradžia / Iš MLEA