Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šyškrantės pradinė mokykla

Šyškrantėje 1870 įkurta pradinė mokykla.

Šyškrantės pradnė mokyklà, įkurta 1870. Vienakomplektė, lankė 50–60 mokinių. Mokyta vokiečių kalba. Po 1930 mokytojais dirbo H. Septynius, S. Liūdžiuvaitis ir kiti. 1904–1911 čia mokėsi A. Dėvilaitis, 1911–1917 – stambus verslininkas ir visuomenės veikėjas R. Šukys. Sovietmečiu mokykla panaikinta.

Albertas Juška