Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Švepelių pradinė mokykla

Švepelių pradinė mokykla, įkurta XVIII–XIX a. sandūroje.

Švẽpelių pradnė mokyklà, įkurta XVIII–XIX a. sandūroje. Netipinė – klasė įrengta didesniame šio kaimo trobesyje. Iki 1856 mokytojavo meninių gabumų turėjęs mokytojas Carlas Ludwigas Opizas. 1863 mokinių skaičius padvigubėjo – į Švepelių pradinę mokyklą atkelti uždarytos kaimyninės Kybelkų (Vaidaugų) mokyklos vaikai. 1896 mokytojauti atvyko Karalienės mokytojų seminarijos absolventas Feliksas Mačiulis (Matschull). 1936 Luizė Bekešienė (Bekeszus) mokė 38 moksleivius – 19 mergaičių ir 19 berniukų. Iš jų – 25 evangelikai liuteronai, 13 – katalikų. Dėstyta lietuvių kalba. Mokyklai priklausė 3,96 ha žemės sklypas, mokyklos namas bei ūkinis pastatas.

Albertas Juška