Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šventvakarių pradinė mokykla

Šventvakariuose 1889 atidaryta pradinė mokykla.

Šventvakãrių pradnė mokyklà, atidaryta 1889. Mokytojavo Daukšaitis (1889–1922), Teisingas, Paulas Kornas, Lenkaitis (1923–1926), Maxas Šlopsnys (1926–1932), Ewaldas Rugullis, Gerhardas Stammas (1932–1941), Uršulė Jankutė, iš kariuomenės paleistas puskarininkis Raštutis, Hildegarda Dolchočaitė (Dolchacz; po Pirmojo pasaulinio karo dėstė vokiečių kalbą Šilutės I gimnazijoje). Mokinių pavardės tuokart buvo daugiausia lietuviškos. 1935 mokyklą lankė 39 mokiniai, iš jų – 31 lietuviai, 8 vokiečiai, 1936 – 42 mokiniai (36 lietuviai, 6 vokiečiai). 1944 artėjant frontui gyventojai evakuoti. Po karo tik nedidelė dalis jų grįžo. Jų sodybas užėmė atsikėlėliai iš Žemaitijos bei kitų Lietuvos regionų. XXI a. pradžioje mokykla neveikė.

L: Rugullis E. Erinnerungen an ein deutsches Grenzland an der Memel. Leer, 2000.

Albertas Juška

Iliustracija: Buvusi Šventvakarių pradinė mokykla, 1992 / Iš Ewaldo Rugullio knygos „Erinnerungen an ein deutsches Grenzland an der Memel“, 2000