Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Susimilkių parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Susimilkiuose, jo bendruomenė.

Susimilkių parapija, įsteigta XX a. pradžioje, atskyrus dalį Lauknų parapijos sodžių. Pirmasis kunigas – E. W. Paulyʼs. Bažnyčia pašventinta 1906 VIII 6 (kunigaujant K. Schnöbergui). Ji medinė, labai kukli, su keturkampiu mediniu bokštu, besibaigiančiu palapinės formos stogu ir kryžiumi. Įėjimas suprojektuotas per prieangį, viduje – medinis altorius, šonuose – chorai, gale – vargonai. Įsigyti 2 varpai. 1907 iš 2500 parapijiečių 800 užsirašė esą lietuviai (32%), 1912 jų būta 500 (21,7%). Visi čia pamokslavę dvasininkai vokiškomis pavardėmis; paskutinis, E. Hanertas čia dirbo 1939–1945. Pamaldos iki Pirmojo pasaulinio karo laikytos lietuvių kalba.

Albertas Juška

Iliustracija: Susimilkių evangelikų liuteronų bažnyčia, iki 1944 / Iš MLEA