Mažosios Lietuvos
enciklopedija

šundaktariai

žmonės, neturėję administracijos išduoto leidimo dirbti gydytojais, bet užsiėmę žmonių gydymu.

šùndaktariai (vok. Kurpfuscher), po 1898 Rytprūsiuose ir Mažojoje Lietuvoje taip vadinti žmonės, neturėję aprobacinio pažymėjimo (t. y. administracijos išduoto leidimo dirbti gydytojais), bet nusimanę medicinoje ir užsiėmę žmonių gydymu. Tokie asmenys pagal įstatymus bausti piniginėmis baudomis ar kalėjimu (jei dėl šundaktario skirto gydymo pacientas mirdavo ar nukentėdavo jo sveikata). Šundaktarių darbą valstybė stengėsi kontroliuoti. 1907 dirbo 2659 šundaktariai (2293 vyrai ir 366 moterys). Spėjama, kad Mažojoje Lietuvoje šundaktarių būta tiek pat, kiek ir aprobuotų gydytojų.

L: Das Deutsche Reich in gesundheitlicher und demographischer Beziehung. Berlin, 1907.

Leonardas Poviliūnas