Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šulininis

Szullinnijs, Szulinys, spėjamas senovės lietuvių dievas, šulinių globėjas.

Šulinnis, Szullinnijs, Szulinys, spėjamas senovės lietuvių dievas, šulinių globėjas. Pirmasis mini Matas Pretorijus.

L: Balsys R. Kai kurios Motiejaus Pretorijaus hipotezės ir jų interpretacijos XX a. pabaigos–XXI a. pradžios mitologų darbuose // Res Humanitariea. 2007, nr. 1.

Rimantas Balsys