Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sudargo pradžios mokykla

Sudarge veikusi mokykla.

Sudargo pradžios mokykla. Įkūrimo data nežinoma. 1859 ją lankė 59 mokiniai. Tais metais pasenęs mokyklos namas parduotas iš varžytynių. Mokyklai reikalingos patalpos nuomotos. 1860 mokyklą lankė 35 mokiniai; mokytojavo Jurgis Civinskas. Po 1863 sukilimo mokykla surusinta.

L: Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 3. Boston, 1966.