Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sudargo katalikų parapija

Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Sudarge, jo bendruomenė.

Sudargo katalikų parapija. Apie 1636–1639 pastatyta pirmoji koplyčia. Apie 1749 Jurbarko valdytojas grafas Potockis pastatė medinę bažnyčią (priklausė Jurbarko filijai). Pirmasis klebonas (1752) buvo kunigas Petras Jucevičius. 1844 įsteigta parapijos mokykla. 1912 bažnyčia sudegė, pamaldos laikytos parapijos mokykloje. 1924 kunigas Mykolas Brundza pradėjo statyti naują mūrinę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, baigė 1929 klebonas V. Dumčius. 1936 parapijoje buvo 2265 tikintieji. Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčia sudegė. Priklausė Šakių dekanatui.

L: Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 3. Boston, 1966.